chat
JirPet.cz - Nápověda

Obecná pravidla a nápověda JirPet.cz

Obecná pravidla Chatování

 • Ke všem uživatelům na Chatu se budu chovat slušně a dle pravidel !

 • Nebudu nikoho urážet, pomlouvat, osočovat ani napadat, nebo jinak vyvolávat hádky !

 • Na výzvy Administrátorů budu vždy reagovat max do 5ti minut !

 • Nebudu žádným chováním narušovat chod portálu Chatu

 • Pokud narazím na chyby systému neprodleně to ohlásím vedení teamu nebo na chatujme@chatujme.cz

 • Na sklo rozhodně nepatří telefonní číslo ať už se jedná o pevnou či mobilní tel.číslo.

 • Dodržování obecně platných předpisů a zákonů
 • JirPet.cz je služba a vyhrazuje si právo na dodržování platných právních předpisů a Zákona o veřejných médiích uživateli této domény.

 • Není dovoleno propagovat jakékoliv protizákonné aktivity , které by byly zjevně v rozporu s platným zákonem.

 • Není dále dovoleno jakýmkoliv způsobem poškozovat dobré jméno JirPet.cz

 • Na Chatu se nesmí porušovat autorská práva (např. sdělování sériových čísel, posílání cracků či nabízení nelegálních vypálených CD.

 • Je zakázáno šířit reklamu v jakékoliv podobě , skrytou reklamu a to i přes vzkazník od toho tu máme reklamní placený blok.

 • Doporučené chování
 • Jsou zakázány jakékoliv vulgární nadávky (i částečně vytečkované, nebo vyhvězdičkované).

 • Provokování, napadání a jakékoliv jiné další jednání, která narušují bezproblémový chod místnosti.

 • Zakázané je půjčování nicků nejen za účelem nabírání hodin.

 • Vyhni se používání tzv. robotů či skriptů nejen na držení v místnosti.

 • Odpovědnost portálu JirPet.cz a jeho majitele a provozovatele.
  JirPet.cz a jeho majitel a provozovatel nenese odpovědnost za jednání jednotlivých uživatelů, kteří poruší platné předpisy a zákony, a uživatel, který poruší zákon, či jiné obecně závazné předpisy, bere na vědomí, že se tak vystavuje trestněprávnímu postihu či řízení ve věcech občansko právních podle příslušných ustanovení zákona. Postih mu hrozí i pokud poruší pravidla JirPet.cz.